Matching Quality Parts


Rozporządzenie Komisji WE nr 461/2010 o wyłączeniach blokowych w motoryzacji stworzyło wytyczne dla branży motoryzacyjnej w Unii Europejskiej. "Matching Quality Parts" - części porównywalnej jakości NK to części zamienne odpowiadające częściom wytwarzanym przez producentów samochodów, a tym samym mogące być stosowane alternatywnie w zakresie określonym w Rozporządzeniu. Dla podkreślenia jakości oferowanych przez nas produktów na wszystkie "Matching Quality Parts" NK udzielamy 5-letniej gwarancji. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i/lub materiałowe i dotyczy wszystkich produktów NK. Zużycie, nieprawidłowe stosowanie, nieprawidłowy montaż itd. nie są objęte gwarancją.