Eksport

Obsługą klientów zagranicznych zajmuje się nasz Dział Eksportu w Eisenach. Celem firmy jest długotrwała współpraca z klientami i umacnianie pozycji rynkowej jej partnerów poprzez oferowane usługi.

Oferujemy Państwu:

OBSŁUGĘ

 • Zespół o długoletnim doświadczeniu w komercyjnej realizacji dostaw eksportowych, również do krajów o skomplikowanych procedurach przywozowych
 • Wsparcie w zakresie transportu i logistyki
 • Załatwianie spraw celnych związanych z wywozem/sporządzanie deklaracji wywozowych i CMR
 • Doradztwo we wszystkich kwestiach dotyczących asortymentu wraz z informacją o aktualnych cenach i produktach
 • Korzystanie z naszego systemu zamówień on-line, niezwłoczne wystawianie faktur pro forma, sklep internetowy
 • Realizacja zleceń w terminie 5 dni roboczych
 • Obsługa zapasów magazynowych

 

Marketing

 • Działania stymulujące sprzedaż zgodnie z indywidualnymi porozumieniami
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie produktów, sprzedaży i marketingu
 • Udostępnianie katalogów, materiałów reklamowych oraz partycypacja w kosztach ogłoszeń reklamowych
 • Udostępnianie certyfikatów ISO i wsparcie w procedurze certyfikacyjnej w kraju docelowym w przypadku eksportu
 • Udział w targach specjalistycznych i lokalnych w krajach eksportu przy udziale firm partnerskich w danym kraju
 • Zawieranie umów o długoterminowej współpracy

 

 

ProduktySBS Shop